Pozostałe ubezpieczenia

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nieustannie dostosowują ofertę do potrzeb każdego z nas poprzez poszerzanie jej o nowe rodzaje polis. W zależności od stylu życia, wielkości rodziny oraz statusu zatrudnienia możemy wykupić ochronę każdego aspektu naszego życia. Pośród wielu typów polis wyróżniamy ubezpieczenie rowerowe, rolne, firmowe oraz NNW szkolne. Już teraz jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasze przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne, ale również objąć ochroną dzieci i podróżowanie rowerem. Każdy rodzaj polisy jesteśmy w stanie dostosować do bieżących wymagań, pozostawiając sobie możliwość do rozszerzenia ubezpieczenia w razie potrzeby. Uzyskane środki z pewnością zrekompensują poniesione straty oraz pomogą naprawić szkody powstałe w wyniku niespodziewanych zdarzeń losowych.

Pozostałe ubezpieczenia

Ubezpieczenia pozostałe

Zapoznaj się z pozostałymi opcjami polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie NNW szkolne

Propozycja skierowana do rodziców i opiekunów pragnących zabezpieczyć swoje dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Ochrona działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego gdzie pociecha akurat przebywa. Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i dozna uszczerbku na zdrowiu. Polisę można dostosować do potrzeb wybierając odpowiedni wariant, który różni się wysokością świadczenia wypłacanego w razie wystąpienia następstw nieszcześliwego wypadku.

Ubezpieczenie firmy

Dla przedsiębiorcy, firma jest głównym źródłem dochodu. Zabezpieczając jej główne elementy, pozwalamy jej prawidłowo funkcjonować. Polisa obejmuje ochronę mienia firmy oraz majątku ruchomego przed zalaniem, pożarem, rabunkiem, kradzieżą z włamaniem oraz aktem wandalizmu. Ubezpieczyciel zapłaci za naprawę uszkodzonych przedmiotów lub zakup nowych. Polisę można rozszerzyć o wsparcie prawnika oraz rzeczoznawcy w przypadku wejścia na drogę sądową ze sprawcami szkody.

Ubezpieczenie rolne

W ramach ubezpieczeniach rolnego, każdy właściciel gospodarstwa może zabezpieczyć swój dobytek wykupując polisę. Jeden z jej wariantów ubezpiecza uprawy na wypadek klęsk żywiołowych oraz anomalii pogodowych. Z kolei drugi chroni maszyny oraz budynki gospodarcze przed działaniem osób trzecich oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Niezależnie od zdarzenia, ubezpieczyciel zadba o likwidację szkód poprzez zapewnienie środków na naprawę urządzeń, remont budynków lub kupno nowych maszyn.

Ubezpieczenie rowerowe

Nie każdy z nas preferuje podróżowanie pojazdem mechanicznym lub komunikacją miejską. Dla tych aktywnych, Towarzystwa Ubezpieczeniwoe przygotowały polisę chroniąca zarówno rower jak i jego właściciela. W przpadku kradzieży lub uszkodzenia możesz liczyć na wsparcie finansowe. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc w razie wypadku na rowerze i konieczność podjęcia leczenia lub rehabilitacji. Wartą rozważenia opcją jest również zakup polisy OC, która pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie innym uczestnikom ruchu drogowego.

Zamów rozmowę telefoniczną. W czasie kilkunastu minut przedstawię Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzebRozmowa