Ubezpieczenie samochodu

Wszyscy kierowcy mają możliwość ubezpieczenia samochodu na kilka sposobów. Niezależnie od aktualnych potrzeb, obowiązkowa jest polisa OC (odpowiedzialność cywilna), która chroni kierowcę przed kosztami w przypadku, gdy spowoduje on szkodę innemu pojazdowi lub osobie. Dodatkowym i zarazem nieobligatoryjnym ubezpieczeniem jest AC (autocasco), które umożliwia pokrycie kosztów naprawy pojazdu ubezpieczonego w przypadku wystąpienia zdarzenia na drodze. Oprócz tego jest również ubezpieczenie NNW  (następstw nieszczęśliwych wypadków), które gwarantuje wypłacenie odszkodowania w przypadku, gdy incydent na drodze spowoduje uszczerbek na zdrowiu. Z kolei opcjonalne, ale bardzo przydatne ubezpieczenie Assistance umożliwi zorganizowanie pomocy w przypadku awarii pojazdu i niemożności kontynuowania podróży.

ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Zapoznaj się z opcjami polis ubezpieczeniowych pojazdu

Ubezpieczenie OC

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany do wykupienia polisy OC (odpowiedzialność cywilna). Jest to podstawowa ochrona, która pozwala na pokrycie kosztów, gdy spowodujesz szkodę innym pojazdom lub osobom podczas poruszania się w ruchu ulicznym. Dzięki temu to ubezpieczyciel pokrywa wszelkie wydatki związane ze zdarzeniem na drodze. Warto zadbać o ciągłość ubezpieczenia OC, ponieważ jego brak pociąga za sobą karę finansową w postaci mandatu oraz konieczności naprawienia szkody z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC jest idealnym uzupełnieniem polisy OC. Chroni ono przed kosztami naprawy pojazdu ubezpieczonego, które mogą pojawić się w różnych sytuacjach. W przypadku tej opcji, samemu można zdecydować o zakresie ubezpieczenia i wybrać taki, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom. Kierowca nigdy nie wie jakie niespodzianki czyhają na jego pojazd. Może to być kradzież, grad, pożar, porysowana karoseria, wgnieciony błotnik. Przed tymi zdarzeniami można się zabezpieczyć.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW chroni nie tylko kierowcę, ale również wszystkich pasażerów podróżujących danym pojazdem. Ten rodzaj polisy umożliwia uzyskanie odszkodowania, gdy wystąpią zdarzenia losowe związane z poruszaniem się po drodze. Może to być na przykład wichura, w wyniku której na pojazd spadnie gałąź drzewa lub inny przedmiot. Rekompensata przysługuje również, gdy pojawi się uszczerbek na zdrowiu podczas postoju oraz w czasie wysiadania i wsiadania do samochodu, a także w trakcie rozładunku i załadunku.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia wsparcie ubezpieczyciela na wypadek różnych zdarzeń w drodze. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Najczęściej polisa obejmuje pomoc przy awarii pojazdu. W takim przypadku, ubezpieczenie pokrywa koszty holowania pojazdu, samochód zastępczy, a także nocleg podróżnych. Z ubezpieczenia Assistance można skorzystać również, gdy konieczna jest wymiana koła lub dostarczenie paliwa.

Zamów rozmowę telefoniczną. W czasie kilkunastu minut przedstawię Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzebRozmowa